Pieseň

Pozdrav Královnej Turzovky

 

 

 

 

Pozdrav Kráľovnej Turzovky 

 

   1. Keď večer zazneje v doline zvona hlas,

      verný ľud slovenský k Matke volá Zdravas.

      Refrén:

      Anjelským pozdravom zvučia naše hory,

      Tebe sa, Mária,všetko vrúcne korí.

      Kráľovná Turzovky,rozprestri nad nami

      plášť svojej ochrany,prebývaj tu s nami.

2. Ty trikrát zázračná,dcéra Boha Otca,

     Nevesta si Duch a Matka Ježiša.

     Refrén:

3. Milostivý obraz Tvoj všade niesť chceme,

     pozri, tu pred ním zas vrúcne sa modlíme. 

     Refrén:

4. Tvoj plášť je stánok nám,nezraniteľný chrám,

     s nami v ňom prebýva presvätý Pán Boh sám.

     Refrén:

5. Do rúk Ti vkladáme dary a obety,

    daj ich zušľachtené Pánovi za náa Ty.

     Refrén:

6. Však Ty nás uchrániš od zlých nepriateľov,

     od hriechov nešťastných aj pred nenávisťou.

     Refrén:

7. Spáliť nás nenecháš pekelným plameňom,

     láskou,čo v srdci máš,rozplameníš nás v ňom.

     Refrén:

8. Keď búrka nastane,Tvoj plášť je istý štít,

    pod neho môžme sa bezpečne uchýliť.

     Refrén:

9. Bolestná Matička,priveď nás k synovi,

     Patrónka Slovenska, budeme Ti verní.

 

     Refrén:Anjelským pozdravom....Kráľovná Turzovky,

     rozprestri nad nami plášť svojej ochrany,

      zostaň pod Tatrami!

 Pieseň Venovaná Panne Márii na sviatok Nanebevzatia 15.augusta 1987.Zložená na melódiu starej ľudovej piesne(Zahučali hory,zahučali lesy.....) a slová Panny Márie Matky Božej ,vyslovené v dňoch 1.-6.februára 1968 o jej milostivom obraze,ktorým si želá byť nazývaná "Kráľovnou Turzovky".

 

Slová Panny Márie Karolovi Židlickému v Prahe 31.8.1987:,..."Mala som radosť nie len zo slov,ale i z melódie.Zdá sa,že sa táto piueseň všeobecne ujajala.Snažte sa ju preto rozmnožiť a rozposlať dobrým dietkám,lebo by bola škoda,aby tento skvost zapadol.Prosím všetkých,ktorí vedia spievať,aby použili svoje schopnosti a naučili sa ju.Prajem Vám,moje deti,mnoho úspechov k tejto prekrásnej piesni.Bude to raz pieseň víťazstva!Karol,mám radosť".

 

Královná Tutzovky