20.06.2009 18:21 - Panna Mária - trvalý odkaz

Kde se zjevila Panna

MariaPozri te si zaujímavý blog:

https://www.kasperske-hory.cz/strasinske-zjeveni.php

 

 

V šestnáctém století žil ve Strašíně poustevník Martin Rezek Strakonický a právě tomu se tu podle legendy zjevila Panna Maria. Vypráví se, že se Martin po celý život modlil o jedno jediné – o milost spatřit ještě za života Pannu Marii. Ta se mu těsně před smrtí, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, skutečně zjevila na kameni za kostelem a řekla: „Viz, synu můj, tyto drahokamy jsou všecky ony pozdravy, jimiž si mi prokazoval svou úctu. Odměnou za to budeš za tři dny povolán ke mně.“ Když se za tři dny tak stalo, do hrobu Martina prý uložil sám nebeský anděl. Na místě, kde se Panna Maria poustevníkovi zjevila, stojí dnes malá kaplička lidově zvaná Matky Boží Skalní. Pod kaplí je umělá jeskyně a pramen.

 
 
20.06.2009 17:26 - Panna Mária - trvalý odkaz

Historické víťazstvá Panny Márie

Zdroj zaujímavý blog o Panne Márii:   https://www.maria.sk/

 

 

Veľa milosti dostávajú veriaci, keď prosia Pannu Máriu o pomoc. Na mariánskych pútnických miestach býva mnoho votívnych tabuliek, každá vyjadruje osobnú skúsenosť človeka, ktorý prosil o pomoc Matku Božiu a pomoc obdržal.
Sú ale niektoré historické udalosti, o ktorých sa píše v dejinách, kedy celé národy boli uchránené od skazy a to práve príhovorom našej nebeskej Matky. Chceme uviesť päť takýchto udalostí.Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Lepante
Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Viedni
Záchrana Portugalska
Oslobodenie Rakúska
Prvá filipínska ružencová revolúcia r. 1986
Druhá filipínska ružencová revolúcia r. 2001


A ešte ďalšie svedectvo, skôr osobné, ale nie menej hodnoverné a zázračné.

Záchrana katolíckych kňazov v Hirošime


Kedy konečne pochopia ľudia našej doby, že sa musíme zapojiť do ďaľšej ružencovej revolúcie, aby sme zvrhli jarmo najhoršieho diktátora - zlého ducha, aby sme sa oslobodili aj my aj mnohí naši bratia a sestry, ktorí sú v zajatí hriechu.
Ohrozujú nás drogy, terorizmus, pornografia, hazardné hry a my si myslíme, že sa nedá nič robiť. Siahnime konečne po ruženci a vybojujeme nové historické i osobné víťazstvá!
Mária, pomáhaj nám svojim všemocným príhovorom!

 

Sila modlitby