Modlitba vodičská

 
 
 
 
 
Bože, Ty si Pano života a smrti,
Uveď ma v presvedčením,
že pri jazda musí zachovať zákon lásky
k blížnemu svojmu a mat ohľad na ostatnych ludia.
Na ceste ma ochraňuj pred pocitom vlastnej dokonalosti
a pred nebezpečne rýchlej jazda.
Hľa za volantom si chcem stále uvedomovať zodpovednosť za život vlastný
a za život blížnych.