Sv.Mart

 

 

Dvojklik na zväčšenie obrázka.

 Naozaj mocná modlitba ku sv.Marte,pomáha ešte skôr ako sa skončí 9 útorková pobožnosť.V čase veľkej núdze sa dá modliť cez jeden deň rozložený od 21.00 h do 21..00.

Svätá Marta, Marta z Betánie 

je sestrou Lazára a Márie, všetci sú spomínaní v Biblii. Žili v dedine Betánie neďaleko Jeruzalema a priatelili sa s Ježišom, ktorý je navštevoval. Marta je niekoľkokrát spomínaná v evanjeliách. Podľa Rímskeho martyrológium pripadá pamiatka svätej Marty na 29. júl. [1]

obsah

1 Marta v evanjeliách

2 Marta v legendách

3 Referencie

4 Literatúra

5 Externé odkazy

Marta v evanjeliách

Počas Ježišovej návštevy v Betánii sa Mária posadila pri jeho nohách a počúvala jeho slovám, zatiaľ čo Marta mala plné ruky práce s prípravou pohostenia pre hostí. Preto išla za Ježišom a žiadala ho, nech povie Máriu, aby jej išla pomôcť. Ježiš jej ale nevyhovel, odpovedal: "Marta, Marta, robíš si starosti a trápiš sa pre mnoho vecí. Len jedného je treba. Marie volila dobre. Vybrala si to, o čo nepríde. "(Lk 10, 41-42).

 

Druhýkrát sa o Marte píše v súvislosti so vzkriesením Lazára, kedy vyznáva svoju vieru v Ježiša Krista. Keď Lazar ochorel, poslali o tom Ježišovi správu, ale ten dorazil do Betánie až štyri dni po jeho pohrebe. Sestry sa o Ježišovom príchode dozvedeli, keď bol ešte pred dedinou, Márie, zdrvená žiaľom, zostala doma, avšak Marta mu bežala naproti:

 

Marta povedala Ježišovi: "Pane, keby bol tu, nebol by môj brat umrel. Ale aj tak viem, že čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti dá. "

Ježiš jej povedal: "Tvoj brat vstane."

Povedala mu Marta: "Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň."

Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. A každý, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu? "

Povedala mu: "Áno, Pane. Ja som uverila, že ty si Mesiáš, Syn Boží, ktorý má prísť na svet. "(Jn 11, 21-27)

 

Svätá Marta vedie skroteného draka. (XVIII. Storočia.)

O niekoľko veršov ďalej potom praktická Marta upozorňuje Ježiša, keď chce nechať otvoriť Lazarov hrob, že štyri dni pochovaný Lazar už najskôr pekne zapácha.

 

Šesť dní pred Veľkou nocou bol Ježiš v Betánii naposledy, pripravili mu večeru a Marta pri nej obsluhovala.

 

Marta v legendách

Po Ježišovom nanebovstúpení Marta s Máriou, Lazárom aj inými Kristovými učeníkmi boli od Židov polapený a podrobené na loď bez vesiel, aby na mori zahynuli. Riadením Božím však všetci priplávali do Provensálska, [2] kde Marta neďaleko Marseilles založila kláštor, v ktorom žila 30 rokov až do svojej smrti. Podľa tradície bola pochovaná v Tarascon, nad jej hrobom bol postavený kostol, ktorý je jej zasvätený.

 

Toto mesto mala Marta oslobodiť od zlého draka. Drak nazývaný tarasque je popisovaný ako príšera so šiestimi nohami, podobnýma medvedím, telom ako býk s korytnačím pancierom na chrbte a s šupinatým chvostom zakončeným jedovým bodcom ako u škorpióna. Hlavu mal leví a uši konské. Kráľovi Tarascon s celým jeho vojskom sa nepodarilo draka zabiť. Marta ho ale skrotila modlitbou a priviedla ho do mesta. Obyvatelia boli z draka tak vydesení, že ho v noci napadli a zviera, ktoré sa vôbec nebránilo, zabili. Marta potom predniesla kázeň, po ktorom sa veľa ľudí obrátilo na kresťanstvo a ľutovala, že draka zabili. Na jeho pamiatku premenovali mesto na Tarascon.

 

Každý rok v júni sa slávi pamiatka tejto udalosti sprievodom s maketou draka. Slávnosť je zaradená na zoznam nehmotného dedičstva UNESCO. V Španielsku sa figúra draka nazývaná Tarasco nosia spolu s inými figúrami v sprievodoch na Božie telo.a z Betánie