Sv.Pachomius,Opát

 


 

 
sv. Pachomius
Pachomius, abbas in Thebaide

9. května, připomínka
Postavení: opat a zakladatel klášterního života
Úmrtí: 347/348
Atributy: anděl, berla, kožešina, pokoušení ďábla, mnich nebo poustevník, tabulka

ŽIVOTOPIS

Pocházel z chudé hornoegyptské rodiny. Jako rekrut se setkal s křesťany, k nimž se po propuštění s armády vrátil. Přijal křest, stal se mnichem a později zakladatelem cenobitského mnišství, které na konci jeho života mělo prý kolem osmi tisíc bratrů. Také byly zbudovány dva ženské kláštery. Pachomius se stal uznávaným otcem egyptského mnišství a byl obdařen i dary zázraků a proroctví.

Zdroj a viacej o ňom:  https://catholica.cz/?id=1427