07.12.2009 18:47 - Sviatky - trvalý odkaz

Svätá Lucia

 

 

Lucia - tajomná bytosť

Svätú Luciu si pripomíname 13. decembra. Výstižne tento deň charakterizuje ľudová pranostika: "Svätá Lucia ukazuje svoju moc, lebo nám dáva najdlhšiu noc." Iné porekadlo zase hovorí, že "svätá Lucia noci upíja". To by ale znamenalo, že od tohto dňa sa má zimný deň predĺžovať a noc zkracovať. No to sa deje až od zimného slnovratu. Preto vzniká otázka ako túto nezrovnalosť vysvetliť. Objavil sa názor, že ide o omyl ľudu. S tým sa však nedá súhlasiť, pretože kalendárne ľudové porekadlá sú veľmi presné, vychádzajú z dlhoročného pozorovania prírody. Rozdiel vyplýva z nezrovnalosti medzi starším juliánskym kalendárom a skutočným slnečným časom. Tento kalendár sa v dôsledku určitých nepresností každých 128 rokov posúval zhruba o jeden deň dopredu. Tak sa mohlo stať, že niekedy v stredoveku Luciin sviatok naozaj pripadol na deň zimného slnovratu.

Celý článok?     https://panjeto.sblog.cz

 

Sv.Lucia