Veľkonočné oddeľovače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2009 22:53 - Veľká Noc - trvalý odkaz

Všetkým mojím priateľom,priaznivcom a hosťom.

 

 

10.04.2009 22:42 - Veľká Noc - trvalý odkaz

Veľká Noc

   


Biela sobota

Ježiš bol pochovaný do hrobu. V sobotu sa v chrámoch nekonajú služby Božie. Len večer bývajú v niektorých cirkevných zboroch služby Božie, ktoré sa začínajú v pôstnom duchu a končia sa už radosťou z Pánovho vzkriesenia. Sobota je prípravným dňom pred veľkonočnými sviatkami. Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia a znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtku večera nezvonili.

 


Veľkonočná nedeľa

Každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo zamrznutej zeme vyrastá tráva, rozkvitá zasnežená lúka, na zamrznutom strome vypučia listy... Raz na jar pred 2000 rokmi na Veľkú noc sa však odohral aj iný zápas so smrťou. Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť a vstal k novému životu. Neostal v hrobe, pretože Ho Boh vzkriesil. Po Jeho smrti Ho stovky ľudí opäť videli živého. Mnohí s Ním hovorili, dotýkali sa Ho a dokonca s Ním jedli a pili. Ježiš Kristus nebol obyčajným človekom, ale bol Božím Synom. “Pán sa rozhodol, že z lásky k nám sám pôjde našou cestou“- povedal sv. Augustín . Ježišove vzkriesenie dáva jedinečnú nádej na večný život každému, kto v Neho uverí. Nádej na život, proti ktorému je smrť už navždy bezmocná. “Veru, veru hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života“. (Jánovo evanjelium 5,24) “ Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. (Ev. Jána 11,25)

 


Veľkonočný pondelok

Typické veľkonočné zvyky - oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok - nemajú kresťanský pôvod. Často sa stáva, že odsúvajú pravú podstatu veľkonočného pondelka do úzadia. 

 

09.04.2009 21:24 - Veľká Noc - trvalý odkaz

Veľký piatok

 img150/5674/copiede868898s29lphl35oeo4.gif

 

 

Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na kríži. Evanjelici ho považujú za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta. Ježiš Kristus bol ukrižovaný na vrchu Golgota cisára Tibéria a Pontského Piláta. V rímsko-katolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži omša, oltáre sú bez chrámového rúcha, bez kríža aj svietnikov. Na niektorých miestach sa nezvoní, len rapká od štvrtku do soboty večera. Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera Pánova. Zachováva sa pôst - nejedáva sa mäso.

 

img150/5674/copiede868898s29lphl35oeo4.gif

09.04.2009 21:15 - Veľká Noc - trvalý odkaz

Každoročná Veľkopiatková púť v uliciach Perpignanu

Všimnite si,že niektorí pútnici putujú na boso.

Veľký Piatok  niekoľko fotografií pre radosť a ako darček k Veľkej Noci.

Pred kostolom Sv.Matúša čakánie na Sanch vyložená relikvia s 3 trnmi z Ježišovej trňovej koruny,ktoré kostol vlastní.

img517/4702/2007cestovanie013bl0.jpg

img397/5007/2007cestovanie011xl0.jpg

Ježišov hrob v kostole Sv.Matúša.

img219/6376/2007cestovanie016be9.jpg

Kaplnka Kristovej trňovej kruny v kostole Sv.Matúša.

 

img115/8177/2007cestovanie017vp6.jpg

 

img85/8708/2007cestovanie014sc5.jpg

img390/1185/2007cestovanie015qq3.jpg

 

img216/5683/2007cestovanie029jz8.jpg

 

img216/8356/2007cestovanie028xv8.jpg

img213/3011/2007cestovanie025mh3.jpg

 

img209/6793/2007cestovanie024ne7.jpg

img209/4530/2007cestovanie023fl1.jpg

img209/4460/2007cestovanie050az0.jpg

img213/8393/2007cestovanie037eb6.jpg

img209/4062/2007cestovanie026sc5.jpg

img213/3588/2007cestovanie022am9.jpg

img209/3746/2007cestovanie021pl7.jpg

img85/3444/2007cestovanie019da4.jpg

img89/1962/2007cestovanie018eg7.jpg

img397/4180/copiedenumriser0111dk6.jpg

img393/2416/copiedenumriser0113fx4.jpg

img393/8088/copiedenumriser0112lz3.jpg

img232/8418/copiedenumriser0114ns2.jpg

bloemen_natuur/alijn45.gif

img214/8832/rdvsanch1yw5.jpg

img137/7315/385246lin4.jpg

img214/8496/385251lam6.jpg

img80/830/385226lrs2.jpg

img146/5217/167111lqe3.jpg

img386/1192/385231lyw0.jpg

09.04.2009 14:50 - Veľká Noc - trvalý odkaz

Veľká noc - najvýznamnejší kresťanský sviatok

 

 

 
 

 


Zelený štvrtok

Pomenovaný je pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Pán Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi. Hlavným dôvodom svätenia tohto dňa je ustanovenie Večere Pánovej Pánom Ježišom Kristom.

 

05.04.2009 19:06 - Veľká Noc - trvalý odkaz

Moja Nová tvorba Krašlice

 

19.03.2009 12:03 - Veľká Noc - trvalý odkaz

Vytvorila som niekoľko Veľkonočných ozdôb

 

 

11.03.2009 10:09 - Veľká Noc - trvalý odkaz

Veľkonočné

 

 

 

 

 

 

 

Veľká Noc