Rozhovor s vizionarkou o Panne Marii, ktora sa zjavila v Medjugori

Neznámý objektVicka: "Predtým než príde, tri razy sa zablysne. Má oblečené sivé šaty, biely závoj, má tmavé vlasy, ružové pery a vznáša sa na obláčiku. Nestojí na zemi. Na Vianoce, Veľkú noc a na Nanebovzatie prichádza v zlatých šatách. Na Vianoce prichádza s malým Ježiškom. Raz na Veľký piatok prišla s dospelým Ježišom. Bol celý doráňaný. Všetko bolo na Ňom dotrhané, mal tŕňovú korunu.
Gospa vyzerá ako živá osoba, tak ako my. Keď máme narodeniny, vždy nám blahoželá, a keď má Ona narodeniny, blahoželáme Jej my. Podávame si ruky, pobozkáme sa - je takou živou osobou ako my. Má k nám rovnaký vzťah ako mama.
"
Vizionári vidia zjavenia aj vtedy, keď im oči tienia nejakou plochou. (Tak to v r. 1982 urobil páter Custič, šéfredaktor Glasu Koncila.)
Okolití svedkovia z rozhovoru detí s Gospou nič nepočujú.
Gospa hovorí jemným hlasom, podobným spevu, hudbe, hlasu zvončekov. Hovorí čistou chorvátčinou, nie nárečím ako deti.
Gospa deťom povedala: "Zjavujem sa v rôznych podobách, ale vždy a všade som tá istá."
Páter Janko Bubalo, spisovateľ (zomrel 21. 2. 1997), urobil s vizionármi - Ivanom, Vickou, Marijou, Ivankou a Mirjanou anketu o Gospe:

Neznámý objektNeznámý objektAká je vysoká?
- Asi 160 cm.
Vyzerá štíhla?
- Vyzerá skôr štíhla.
Koľko kilogramov by ste Jej hádali?
- Asi 60.
Koľko má asi rokov?
- Má 18 až 20 rokov.
Videli ste Jej niekedy kolená?
- Nikdy.
Akú farbu má Jej tvár?
- Normálnu, skôr bielu, na lícach dočervena.
Akej farby sú Jej oči?
- Jej oči sú prekrásne, jasne modré.
Ako vyzerá Jej nos?
- Má pekný, malý nos.
Ako je Gospa oblečená?
- Má jednoduché ženské šaty.
Šaty k telu priliehajú, alebo voľne padajú?
- Voľne padajú.
Vidieť Matke Božej krk?
- Krk áno, ale z hrude nevidieť nič.
Pokiaľ siahajú rukávy?
- Až k dlaniam.
Má Matka Božia ešte niečo, okrem opísaných šiat?
- Má závoj na hlave.
Akej farby?
- Biely.
Pokiaľ siaha nadol?
- Až po obláčik, podobne ako šaty.
Je niečím ozdobený?
- Nie, nemá ozdoby.
Je niečím lemovaný na bokoch?
- Nie.
Má Matka Božia nejakú ozdobu na hlave alebo okolo hlavy?
- Na hlave má veniec z hviezd.
Koľko je hviezd?
- Hviezd je 12.
Akej sú farby?
- Zlaté.
Vidieť Matke Božej niekedy uši?
- Nie, nikdy.
Pohybuje, gestikuluje rukami počas zjavení?
- Negestikuluje, iba keď na niečo ukazuje.
Je vidieť aj nechty?
- Čiastočne.
Aké sú, akú majú farbu?
- Prirodzenú farbu, čisté snehové nechty.
Je Matka Božia skutočne taká krásna, ako ste vraveli?
- Jej krása sa nedá opísať. To nie je naša krása, je to niečo rajské, niečo nebeské, čo my uvidíme len v raji.
Zjavenia môžu trvať minútu, no i 42 minút.

Neznámý objektNeznámý objekt

 

Dvojklik na zväčšenie obrázka.

 Naozaj mocná modlitba ku sv.Marte,pomáha ešte skôr ako sa skončí 9 útorková pobožnosť.V čase veľkej núdze sa dá modliť cez jeden deň rozložený od 21.00 h do 21..00.

Svätá Marta, Marta z Betánie 

je sestrou Lazára a Márie, všetci sú spomínaní v Biblii. Žili v dedine Betánie neďaleko Jeruzalema a priatelili sa s Ježišom, ktorý je navštevoval. Marta je niekoľkokrát spomínaná v evanjeliách. Podľa Rímskeho martyrológium pripadá pamiatka svätej Marty na 29. júl. [1]

obsah

1 Marta v evanjeliách

2 Marta v legendách

3 Referencie

4 Literatúra

5 Externé odkazy

Marta v evanjeliách

Počas Ježišovej návštevy v Betánii sa Mária posadila pri jeho nohách a počúvala jeho slovám, zatiaľ čo Marta mala plné ruky práce s prípravou pohostenia pre hostí. Preto išla za Ježišom a žiadala ho, nech povie Máriu, aby jej išla pomôcť. Ježiš jej ale nevyhovel, odpovedal: "Marta, Marta, robíš si starosti a trápiš sa pre mnoho vecí. Len jedného je treba. Marie volila dobre. Vybrala si to, o čo nepríde. "(Lk 10, 41-42).

 

Druhýkrát sa o Marte píše v súvislosti so vzkriesením Lazára, kedy vyznáva svoju vieru v Ježiša Krista. Keď Lazar ochorel, poslali o tom Ježišovi správu, ale ten dorazil do Betánie až štyri dni po jeho pohrebe. Sestry sa o Ježišovom príchode dozvedeli, keď bol ešte pred dedinou, Márie, zdrvená žiaľom, zostala doma, avšak Marta mu bežala naproti:

 

Marta povedala Ježišovi: "Pane, keby bol tu, nebol by môj brat umrel. Ale aj tak viem, že čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti dá. "

Ježiš jej povedal: "Tvoj brat vstane."

Povedala mu Marta: "Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň."

Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. A každý, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu? "

Povedala mu: "Áno, Pane. Ja som uverila, že ty si Mesiáš, Syn Boží, ktorý má prísť na svet. "(Jn 11, 21-27)

 

Svätá Marta vedie skroteného draka. (XVIII. Storočia.)

O niekoľko veršov ďalej potom praktická Marta upozorňuje Ježiša, keď chce nechať otvoriť Lazarov hrob, že štyri dni pochovaný Lazar už najskôr pekne zapácha.

 

Šesť dní pred Veľkou nocou bol Ježiš v Betánii naposledy, pripravili mu večeru a Marta pri nej obsluhovala.

 

Marta v legendách

Po Ježišovom nanebovstúpení Marta s Máriou, Lazárom aj inými Kristovými učeníkmi boli od Židov polapený a podrobené na loď bez vesiel, aby na mori zahynuli. Riadením Božím však všetci priplávali do Provensálska, [2] kde Marta neďaleko Marseilles založila kláštor, v ktorom žila 30 rokov až do svojej smrti. Podľa tradície bola pochovaná v Tarascon, nad jej hrobom bol postavený kostol, ktorý je jej zasvätený.

 

Toto mesto mala Marta oslobodiť od zlého draka. Drak nazývaný tarasque je popisovaný ako príšera so šiestimi nohami, podobnýma medvedím, telom ako býk s korytnačím pancierom na chrbte a s šupinatým chvostom zakončeným jedovým bodcom ako u škorpióna. Hlavu mal leví a uši konské. Kráľovi Tarascon s celým jeho vojskom sa nepodarilo draka zabiť. Marta ho ale skrotila modlitbou a priviedla ho do mesta. Obyvatelia boli z draka tak vydesení, že ho v noci napadli a zviera, ktoré sa vôbec nebránilo, zabili. Marta potom predniesla kázeň, po ktorom sa veľa ľudí obrátilo na kresťanstvo a ľutovala, že draka zabili. Na jeho pamiatku premenovali mesto na Tarascon.

 

Každý rok v júni sa slávi pamiatka tejto udalosti sprievodom s maketou draka. Slávnosť je zaradená na zoznam nehmotného dedičstva UNESCO. V Španielsku sa figúra draka nazývaná Tarasco nosia spolu s inými figúrami v sprievodoch na Božie telo.

 

 

Zážitok s Anjelom strážným

 

 

 

Prišla som do Francie k môjmu priateľovi.Žili sme spolu ja som vtedy bola neveriaca ale pokrstená Kresťanka katolíčka.Nejaký čas sme takto žili ako by neveriaci.Žili sme v Lyone.Po pol roku sme sa presťahovali do Perpignanu na juhu Francie,do Katalánska.Potom mi moja dcérka rozprávala o zjaveniach Panny Márie v Medžugorí.Povedala mi vtedy jednu vetu,ktorú si doteraz pamätám“Pannu Máriu treba aj poslúchať nie len o nej hovoriť.“Postupne som sa začala zaujímať o zjavenia .Boli už i knihy o meditáciach tak som aj to skúšala.Chodievala som každý deň za každého počasia na prechádzky s priateľom.Nevedela som reč tak som sama nemohla nikde chodiť.S priateľom sme sa dohovárali Esperantom.Cez Esperanto ma učil Francúzštinu.Raz mi povedal ja som celkom zabudol Esperanto.Odvtedy mi na Esperantské otázky odpovedal len Francúzštinou alebo pokrčil pleciami,že nerozumie.Tak ma prinútil rozprávať francúzsky ,teda to čo som vedela.Po nejakom čase som začala chodiť i sama von.Tak som len tak bezcielne túlavala mestom a keď som zbadala priateľa tak som za ním bežala,často som nemala šancu ho dobehnúť boleli ma kolená a on chodil rýchlo.Ale keď sa mi to podarilo boli sme obaja šťastní,posedeli sme si spolu v nejakej kaviarničke a vypili niečo ja som obľubovala „Diabomant“To je limonádfa s mátovým syrupom.

   Raz pri mojom potulovaní som sa ocitla pred otvorenou bránou bol vedľa nej panel s Pannou Máriou Lourdskou a otváracie hodiny kaplnky Panny Márie Lourdskej a knižnice pri nej.Nezdalo sa mi,že byBola kaplnka otvorená ale bola a tam sadela skuupina ľudí a modlili sa Ruženec.Tak som tam začala chodiť každý deň a modlili sme sa spolu.Bolo to veľmi účinné a dobré pre mňa ak pre iných.Modlievali sme sa za uzdravenie chorých a za zosnulých.Pani čo viedla ruženec bola veľmi citlitlivá osoba,keď nám čítala za koho sa modlíme a čo má tak jej oči zalievali slzy a modlievala sa za nás aj doma.Tam som sa potom spoznala s niekoľkými ženami a mužmi kamarátili sme sa a chodievala som s nimi aj na Sv.Omše.Potom sme chodievali aj na večeradlá a tam sme mali viacej času sa spoznať a porozprávať sa  aj s inými známimi.Tak sme sa raz rosprávali o Anjeloch Strážných.Tie ženy sa pýtali to isté čo som sa už i ja bola raz pýtala.Pýtala som sa Anjela strážneho ako sa volá onmi odpovedal“Filip“.Tak,že môj anjel strážný je Filip.Tie ženy tam hovorili rôzné mená ale iba môj bol Filip.Tak ho volám celý čas Svätý Filip.A včera keď som prepínala a hľadala niečo na čo sa dá dívať na telke tak tam bol fil Svätý Filim Neri.A tak teraz viem,že on už za svojho života bol Anjelom Strážným mnohým deťom ,chorým a chudonbným,ktorým pomáhal až do vysilenia.No nie je toto krásný zážitok?Teraz môjho Anjela strážneho milujem ešte oveľa viac.Ďakujem Ti môj milovaný Anjel Strážný, Svätý Filip,že ma tak dobre vedieš a strážiš.

 
 

Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých:
Prekvapujúce tajomstvo duše v očistci

 
Nájdete ju v modlitbách.

https://www.abundancia.cz/duchovni-zivot-2/nejsme-bezmocni-pojdme-to-dokazat/

 

NEJSME BEZMOCNÍ - POJĎME TO DOKÁZAT

 

K tomuto článku mne inspirovaly dvě poslední relace s Petrem insiderem na Svobodném vysílači. Zdá se, že meditace pana Mirka Zelenky na posílení egregoru Slovanství měla naprosto udivující účinky. Máme důkaz, jakou neuvěřitelnou moc má společná meditace. Já si myslím, že nejen meditace, ale také společná modlitba.

Teď trochu odbočím. Také jsem byla trošku zklamána výsledkem voleb. Ihned, jak se uazvřeli volební místnosti, jem telemetricky zjišťovala, jak to dopadlo. Dle mého měření: SPD 30%, ANO 10%. Nevím, jak to "oni" udělali, že prohodili právě výsledky těchto dvou stran. Volební zisky ostatních stran mi seděli na chlup přesně. Dokonce i Pirátů, což mne velice udivilo!

Jak si to předem "oni" naplánovali, premeriérem se stane - kdo asi? Víme to všichni. Zaujalo mne, že bude instalován do funkce právě 6. prosince, což je svátek svatého Mikuláše. Předběžne, pravděpodobně - říkají. Lidičky, což tomu dát jiný směr?

O co mi jde? Je to jednoduché. Posím všechny křesťany katolíky: Modleme se za našeho nového premiéra novénu k sv. Mikuláši. Protože právě tento světec je od 6.12.2017 jeho duchovním patronem.

Vím, že pan budoucí premiér je materialista. Vím, že jeho myšlení je od všeho duchovního vzdáleno na tisíce světelných let. To však nehraje roli. Když se budeme modlit a odevzdávat ho do Božích rukou a pod ochranu sv. Mikuláše, určitě se něco změní.

Novéna je devítidenní modlitba. Je potřeba se po devět po sobě jdoucích dnů modlit a prosit sv. Mikuláše, aby se ujal a ochraňoval našeho premiéra. Můžeme se modlit vlastními slovy. Jak by to mělo vypadat? První den je potřeba si přečíst životopis sv. Mikuláše. Pak se pomodlit vlastními slovy a poprosit našeho světce, aby se prvního muže republiky ujal. Pak klasické modlitby - Otče náš, Zdrávas, Maria a Sláva Otci. Kdo má čas, může se modlit litanie ke všem svatým, případně desátek růžence. Další dny vynecháme čtení o životě sv. Mikuláše a místo toho si přečteme krátký úryvek z Bible - Nového zákona. Úryvek ke čtení si můžeme vybrat náhodně - kde se mi Bible otevře, a kam mi hned padnou oči - to si přečtu. Je důležité vydržet těch devět dnů a ani jeden den nevynechat.

Teď opět trošku odbočím. Vím, že je mnoho křesťanů, kteří neuznávají Pannu Marii, ani žádné světce.  Samozřejmě - Bůh i svatí to respektují. Důležité je jen to, zda znají, či neznají osobnost Ježíše Krista, zda žijí s Ním, v Něm a pro Něho. Křesťané, kteří nejsou katolíci a přímluvnou moc svatých neuznávají, se také můžou připojit, podle svého přesvědčení. Nebudou se modlit k našemu svatému, ale můžou se po devět dnů přimlouvat a modlit podle své víry.

Nebe je jako firma. (Hele - není vám to povědomé? Kdopak chce řídit stát jako firmu?) Šéfem a majitelem firmy je Bůh Otec, Stvořitel. Žádná firma nemůže existovat bez pracovníků, zaměstnanců. Těmito "zaměstnanci" jsou v nebi právě naši svatí. Jsou to duše, které spolupracují s majitelem - šéfem. Prostě - mají ke svému šéfovi přístup. Proto prosíme svaté, aby se za nás přimlouvali. Víme, že jsou blízko šéfa a můžou mu naši prosbu přednést. A je jen na šéfovi, zda splní prosbu, či nikoli. Jistě - my, lidské duše zde na Zemi, můžeme šéfa nebe, našeho Pána Ježíše Krista a také Boha Otce oslovit přímo. ON nás slyší, nebojte se. ON zná každou naši myšlenku dříve, než si ji pomyslíme. Přesto se do nebe, do této nebeské firmy nikdo nedostane jen tak. Přijetí si svatí zasloužili svatým životem zde, na zemi. Prošli "výběrovým řízením". Nebeských úrovní (ale také těch pekelných) je mnoho. A svatí jsou ti, kteří jsou v přímém kontaktu se šéfem - Bohem Otcem. Na jejich přímluvu Bůh vyslyší i prosby, které by jinak nevyslyšel. Proto můžeme mnohé změnit, nejen přímou modlitbou k Otci, ale také prosbou o přímluvu některého svatého.

Můžete tomu věřit, nebo nemusíte. Svobodná vůle a svobodná volba každé lidské duše je svatá a nepřekročitelná. Kdo z vás se rozhodne pro - začínáme v úterý 28. listopadu 2017!Více zde: https://www.abundancia.cz/duchovni-zivot-2/nejsme-bezmocni-pojdme-to-dokazat/

 

 

 

Svätá Germaine Cousin z Pibraku.

Dnes v 12:25 | Ludmila |  Zvláštné príbehy
 
 
Pred niekoľkými rokmi som bola na púti Do Lourdes cestou sme sa zastavili v Pibracu blízko Toulouse.Navštívili sme pútnické miesto Pibrac kde sa narodila,žila i zomrela sv.Germaine Cousine.
Dcéra Laurenta Cousina, skromného farmára a jeho manželky Marie Laroche, Germaine sa narodila v roku 1579 v obci Pibrac neďaleko Toulouse.
Image illustrative de l'article Germaine de Pibrac
 
 
Jedného dňa v roku 1601 ju jej otec našiel mŕtvu v prístrešku, kde bola nútená spať. Mala 22 rokov. Bola pochovaná v kostole Pibrac a po čase zabudli na jej existenciu.
Mala scrofula (tuberkulárna lymfadenopatia) a mala atrofickú ruku. Jej matka zomrela, keď bola ešte veľmi mladá. Následne sa jej otec znova oženil z manželkou, ktorá ju vystavila všetkým poníženiam a zlému zaobchádzaniu. Germaine(žermen) vahnala z domu do kôlne, ďaleko od rodinného života.
Germaine presvedčila svojho otca aby ju poslal ako pastierku stáda oviec do voľnej prírody.Kde sa mohla modlievať sv.Ruženec a tak nachádzala útechu v modlitbe.Chodievala každý deň na sv.Omšu a delila sa s chudobnými aj o to málo chleba čo dostávala.
Zasadila svoju praslicu do zeme a praslica držala ovce po kope; nikdy sa jej ovca nestratrila a nikdy vlci, hoci početní v regióne v tom čase, neútočili na stádo.
Cestou do kostola, musela prejsť cez veľký potok. Jedného dňa, keď bol potok v povodni, sedliaci, ktorí ju videli, ako sa chystá prejsť potok,robili si posmešky. Voda sa pred ňou otvorila a ona ju prekročila bez toho, aby si dokonca namočila šaty.
Jedného dňa ju jej macocha obvinila z krádeže chleba. Chystala sa ju zbiť, a to aj napriek naliehaniu susedov, ktorí ju chceli zadržať.
Résultat de recherche d'images pour
 
Keď ju už už chcela udrieť otvorila sa jej zástera, namiesto chleba sa z nej vysypali ruže. Jej otec sa potom spamätal a poriadne to ním otriaslo, zakázal manželke ubližovať Germaine a požiadala ju, aby sa vrátila do domu,a na posteľ, ktorú opustila. Odmietla. Takýto zázrak je zaznamenaný aj v prípade Maďarska sv. Alžbety a Portugalska sv. Alžbety.
V noci jej smrti sa hovorí, že dvaja veriaci po tmavej ceste do Pibracu videli dve mladé dievčatá oblečené v bielom v smerovali do domu Laurenta Cousina. Nasledujúce ráno, keď pokračovali vo svojej ceste, videli tri dievčatá.Prostredné malo veniec z kvetov.
 
 
V roku 1644, keď sa hrobár pripravoval usporiadať pohreb vykopaním hrobu, narazil na telo, ktorého sviežosť ho prekvapila. Aj kvety, ktoré mŕtva žena držala, boli sotva vyblednuté.Z deformácie jej ruky a z gangliónov na krku bola Germaine Cousin identifikovaná. Potom bolo jej telo uložené v olovenskej rakve, ktorú ponúkol farník uzdravený príhovorom svätej uložená v sakristii, kde zostala opäť zabudnutá ďalších šestnásť rokov.
22. septembra 1661 prišiel do Pibraku generálny vikár arcibiskupa v Toulouse Jean Dufour. Bol prekvapený, že táto truhlica zostala v sakristii, a po otvorení zistil, že svätá vždy prezentovala ten istý stav sviežosti. Kopal tam, kde bolo telo nájdené, a všetci mŕtvi pochovaní na tom istom mieste boli len skelety. Otrasený týmto zázrakom generálny vikár požiadal o otvorenie procesu kanonizácie Germaine v roku 1700.
Jej telo stále prechádza mnohými puťami sprevádzanými niekoľkými zázrakmi.
Canonizácia
Germaine bola beautifikovaná Piusom IX 7. mája 1854, neskôr bola kanonizovaná v roku 1867. V Pibracu bola v roku 1901 postavená na jej počesť bazilika.
 
Rodisko Germaine Cousina stále existuje. Nachádza sa asi 2 km od obce Pibrac. Nedávno obnovený, môžeme ho navštíviť.
 
 

 

 

 

5.10.15

 

 

 

 

 

+

          Vianočné želanie   

Jeden starý kňaz, prišiel raz v jedno veľkonočné nedeľné ráno do kost

 

ola a doniesol so sebou hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa oltára. Viacerí ľudia v údive nadvihli obočie, keď prehovoril.
"Včera som sa prechádzal po meste a uvidel oproti chlapca, ktorý niesol tuto klietku. Boli v nej tri malé vtáčiky, trasúce sa chladom a strachom. Zastavil som ho a spýtal sa:
Čo to tam máš, synak?"
"Len pár starých vtákov," odpovedal.
"Čo chceš s nimi robiť?" spýtal som sa.
"Zobrať ich domov a hrať sa s nimi," odpovedal. "Budem ich dráždiť, aby sa pobili. Stavím sa, že to bude zábavné."
"Ale skôr čí neskôr ich budeš mať dosť a prestane ťa to baviť.  Čo urobíš potom?"
"Ale, mám aj zopár mačiek," povedalo malé chlapčisko.
"Radi si na nich pochutia."
Keď som na moment onemel, zašepkal som "Koľko chceš za tie vtáky synak?"
"Čoo??!!! A na čo by vám boli, pán farár?
Sú to len obyčajné vtáky z pola.
Ani nespievajú - a vôbec nie sú pekné!"
"Koľko?" Znovu som sa spýtal.
Chlapec si ma premeral, ako by som bol bláznivý a povedal: "1000 korún!"
Siahol som do vrecka a odpočítal peniaze.
Na konci aleje, kde bol strom som klietku, otvoril a klopaním na mriežku klietky presvedčil vtáčiky, aby vyleteli.
To vysvetľuje prítomnosť klietky v kostole.
V týchto prípadoch by sme sa mali riadiť učením pána Ježiša Krista.
Jedného dna sa rozprával Ježíš s Diablom.
Satan sa práve vrátil z Rajskej záhrady a škodoradostné sa chválil:
"Nuž, Pane, práve som nachytal plný svet ľudí.
Nastavil som pascu, starú návnadu, vedel som, že neodolajú. Mám ich všetkých
"Čo s nimi budeš robiť," spýtal sa Ježiš.
Satan odpovedal: "Chaa, budem sa zabávať! Budem ich učiť ako sa sobášiť a rozvádzať, ako sa majú nenávidieť a škodiť si, naučím ich piť a fajčiť, preklínať. Naučím ich ako vynájsť pušky a bomby a navzájom sa zabíjať. Už sa teším na tú zábavu!"
"A čo urobíš potom?" spýtal sa Ježiš.
"Zatratím ich!" hrdo sa vypol Satan.
"Koľko za nich chceš?" spýtal sa Ježiš.
"Hádam by si tých ľudí nechcel?!
Niet v nich ani štipky dobra.
Keď si ich vezmeš, budú ťa len nenávidieť. Napľujú na teba, budú ťa preklínať a zabijú ťa! Určite ich nechceš!"
"Čo za nich chceš?" opäť sa opýtal.
Satan pozrel na Ježiša a zaškeril sa:
"Každú Tvoju slzu a všetku Tvoju krv!"
Ježíš povedal: "Máš ich!" - a zaplatil.

Kňaz mlčky zdvihol klietku a otvoril na nej dvierka.
Nie je smiešne, že posielame e-mailom tisícky vtipov a tie sa rozšíria ako požiar, ale keď začneš posielať správy tykajúce sa Krista, ľudia si dvakrát rozmyslia, či ich pošl
ú ďalej?

 

 

 

 

 

Všetkým Vám moji milí návštevníci z celého srdca želámšťastné a veselé Vianoce a šťastlivý, úspechmi,láskou,porozumením a zdravím naplnený nový rok!

 
 
 
 
 
 

https://www.agapebrno.cz/Klub/Tvorba-ctenaru/Daniela-Filipi.aspx

 

Daniela Filipi - Ježiš

Vážení a milí priatelia, niekedy sa dejú pozoruhodné udalosti, ktoré nás hlbšie zasiahnu, alebo upresnia iný smer v našom živote. Rada by som sa s Vami podelila o malú príhodu niekedy okolo minulých Vianoc.
Bola som požiadaná o zhotovení olejomaľby Ježiša Krista prostým a pokorným mužom žijúcim niekde pod horou "Blaník". Zaujímavé na tom je, že nemal internet ani mobil, napriek tomu sa ku mne dostal. A ani nevedel, ako maľujem. Bol si absolútne istý, že jeho požiadavkám vyhoviem. Staral o svoju ženu, ktorá ležala 12.let pripútaná na lôžku a napriek tomu všetko, miesto utrpenia, žiaril šťastím na duši so záujmom o hudbu a umenie. Niečo tak krásneho nejde ani opísať.
Jeho predstava bola, že by som mala zachytiť podobu Ježiša, keď tu pôsobil na Zemi. Buď podľa Turínskeho plátna, alebo nech sa niekam napojím "hore", do Knihy Života, (zachytené, pri vymístění priamu priečkou do Palestíny). Takúto krásu a ladnú chôdzu .... to ani nejde namaľovať, to sa dá len prežiť.
Obraz som preto mohla namaľovať technikou, ktorú poznám a schopností, ktoré momentálne dosahujem. Jeho prianím bolo tiež, aby Ježiš všetkým žehnal Duchom Svätým a pôsobil akoby liečivo z kaplnky, ktorú máme všetci v našom vnútri. Zapálený sedemramenný svietnik, ako všetkých sedem centier (čakier) našej duše a nakoniec dohromady 12 kvetín po oboch stranách, ako symbol dvanástich znamení (apoštolov) aj zverokruhu, z ktorého by sme sa mali vývojom vymaniť a byť len slnečným znamením nášho Ducha.
Pri maľovaní mi horelo srdce av mojom okolí sa začali diať malé zázraky aj malá uzdravenie, preto som požiadala p Brzobohatou o zhotovení AK pri napojení mojej kresby. Doplnila, že je to dar ako pre mňa, tak aj pre ostatné, preto som ešte požiadala o zverejnenie majiteľa obrazu, ktorý som maľovala. S nadšením súhlasil. Rovnako však záleží na každom, do akej miery sa otvorí vyžarovanie. Inak aspoň všetkým prajem príjemný Duchovný zážitok s vybranou sprievodnou hudbou typu gréckej omše.
Sprievodnou hudbu k obrazu si pustíte tu . S láskou a požehnaním Daniela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                


 

 

 

Ja som malý anjeliček ,modlím za tento bloček!.

 

 

 

 

35335

1 �lov�k

TOPlist

Počítadlo od 10.4.2012

TOPlist