Turzovka uznaná

 

Video o Turzovke

 

https://www.magnificat.sk/2011/06/vyrocie-putnicke-miesto-turzovka/

 

 

 

Kostol Panny Márie Živčáková

Kostol  Panny Márie Živčáková

 

Pútnické miesto Živčáková

Stavba Kostola Panny Márie Matky Cirkvi
(Foto: 30. 3. 2011)

Na vrchole Živčákovej sa stavia nový kostol Panny Márie Matky Cirkvi. Na prízemí kostola bude zhromažďovací priestor, sakristia pre kňaza a asistenciu, kancelária, adoračná kaplnka a spovedné miestnosti. Na prvom nadzemnom podlaží bude rozsiahly chór, za obetným stolom a sanctuáriom, dva byty pre kňazov či kostolníka a sociálne zariadenie. V areáli za kostolom by mal byť pútnický dom spojený s chrámom. Mal by slúžiť pre ubytovanie kňazov, pútnikov a na konanie duchovných cvičení. Vykurovanie je navrhnuté podlahové a teplovzdušné. Ako zdroj tepla sa uvažuje drevoplyn a tepelné čerpadlá. Na získanie energie sa využijú aj slnečné kolektory na ohrev úžitkovej vody. Strecha by mala byť bez akéhokoľvek úžlabia, vzhľadom ne veľmi drsné snehové podmienky našej lokality. Veža, ktorá bude aj vyhliadková, by mala dosahovať výšku 35 až 40 metrov. Kostol sa stavia vo výške 756 metrov nad morom a výška veže s vyhliadkovou terasou bude končiť na kóte 797 m. n. m. Plánované náklady sú vo výške 2 800 000 €. Stavbu projektoval Ing. arch. Mariana Goča z Ružomberka.

Žilinský biskup Tomáš Galis 19. 10. 2008 vyhlásil Horu Živčáková pri Turzovke za pútnické miesto a miesto modlitby. Zároveň požehnal základný kameň kostola Panny Márie Matky Cirkvi a areál staveniska pre nový kostol a exercično-pastoračné zariadenie Žilinskej diecézy. Biskup Tomáš Galis sa rozhodol toto miesto vyhlásiť za pútnické miesto a miesto modlitby, aby bolo postarané o pútnikov a pre blaho veriaceho ľudu. Panna Mária sa zjavila horárovi Matúšovi Lašutovi z Turzovky na Hore Živčáková 1. júna 1958. Zanechala mu niekoľko posolstiev a vyjavila budúcnosť sveta.


View Larger Map

 

Pútnické miesto Živčáková Kostol  Panny Márie Živčáková

[0] Komentárov

 

 

 

 

Metod Kráľ

Meditácia nad históriou Živčákovej


Pokiaľ začneš čítať tieto riadky, môžeš sa mi mierne pokloniť, v duchu ma pozdraviť mojimi slovami, ktoré som Vám všetkým zanechala.

Som korunovaná Kráľovná a Matka korunovaného Syna.
Som trojnásobne zázračná Kráľovná:
som Dcérou Otca,
som nevesta Ducha Svätého ,
som Matkou Božieho Syna.

Moje prísľuby pre teba:

1. Kto sa pred týmto obrazom modlí, nad ním rozviniem svoj plášť ako Dcéra Otca.

2. Kdekoľvek, sa zanesie tento obraz, do domu alebo do kostola, tam zanechám svoj plášť s vďakou nevesty Ducha Svätého.

3. Kto mňa, bez ohľadu na to, kde sa nachádza, 3-krát vzýva slovami: „Kráľovná Turzovky, rozprestri svoj plášť nad nami" (nad nimi), nad tým tiež rozviniem svoj plášť ako Matka Božieho Syna.

 

Čítaj pomaly, a prežívaj tento životný okamih so mnou, lebo ťa prevediem tam, kde som sa zjavila. Podaj mi ruku, tak. Jednoducho si sa rozhodol, aby si sa so mnou stretol. Kráčaj v duchu a čítaj pomaly. Daj pozor, aby si nezakopol.

Pri každej fotografii sa zamysli, aká to bola sila, a aké vnuknutia priťahovali na toto miesto státisíce pútnikov.

 

   Krásný článok  pokračovanie:   https://www.zivcakova.sk/METODKRAL/Kral.html