K Anjelom uzdravenia

 

 

 

 

 
Zdravas, anjeli uzdravenia!
Príďte nám na pomoc.
Vlejte život a uzdravenie
do.... / meno chorých
osoby / .Naplnte každú
jeho bunku silou k životu.
Dajte pokoj nervom,
utíšte utrápené zmysly.
Nech do jeho tela vstúpi
vlna života a dá teplo
každému orgánu,
nech sú duše aj telo
z vašej moci uzdravené.
Dajte, nech jeden anjel bdie
nad / meno chorého /,
povzbudzuje ho a ochraňuje,
kým sa zdravie nevráti.
Dajte, nech odvráti zlo
a urýchli návrat síl.
Zdravas, anjeli uzdravenia!
Príďte nám na pomoc.
Zdieľajte s nami pozemskú
silu, nech človek oslobodí
svojho vnútorného boha.
Amen!